Ładunek zanieczyszczeń w wodach osadowych powstających w procesach technologicznych oczyszczalni ścieków

Autor: dr Eugeniusz Klaczyński

Miejsce i data publikacji: FORUM EKSPLOATATORA 6/2016

Tematyka: Oczyszczalnie ścieków

Artykuł opisuje ważny dla funkcjonowania oczyszczalni ścieków problem charakteryzujących się znaczną zmiennością ilościową i jakościową wód osadowych (odcieków) pochodzących z procesów zagęszczania, prowadzenia biologicznej stabilizacji oraz odwadniania osadów ściekowych. Zwraca uwagę na fakt ciągłego zwiększania w wodach osadowych ilości zanieczyszczeń wtórnych z powodu stosowania coraz bardziej zaawansowanych metod wysokosprawnego usuwania ze ścieków węgla, azotu i fosforu czego najczęstszym skutkiem jest zmniejszenie efektywności pracy części biologicznej oczyszczalni ścieków. Autor ukazuje skalę tego zjawiska oraz prezentuje stosowane rozwiązania ograniczające ładunek zanieczyszczeń zawracanych do strumienia ścieków dopływających do oczyszczalni oraz umożliwiające eksploatatorom optymalizowanie kosztów i podnoszenie efektywności działania części biologicznej i osadowej oczyszczalni ścieków.

PDF Artykuł