Przygotowanie procesu inwestycyjnego oczyszczalni ścieków – od koncepcji do projektu?

Autor: dr Eugeniusz Klaczyński

Miejsce i data publikacji: WODOCIĄGI POLSKIE 27/2024

Tematyka: Oczyszczalnie ścieków

W artykule opisano etapy przygotowywania procesu inwestycyjnego, od określenia celów, opracowania wariantowych możliwości ich realizacji do przygotowania specyfikacji przetargowej. Zwrócono szczególną uwagę na konieczność zdefiniowania potrzeb inwestycyjnych z uwzględnieniem stanu istniejącej infrastruktury technicznej oraz optymalizacji technologii pod względem eksploatacyjnym. Wskazano na wykonanie wielowariantowej koncepcji, która pozwoli na wybranie optymalnego rozwiązania technologicznego, dostosowanego do możliwości finansowych inwestora. Podkreślono ogromne znaczenie dla dalszych działań opracowania precyzyjnych wytycznych technologicznych dla projektantów aby finalnie zrealizować inwestycję zgodnie z założonymi celami.

PDF Artykuł