Publishing

Filter:

Title: Przetwornice Częstotliwości. Budowa, dobór, zastosowanie i eksploatacja

Author: mgr inż. Lech Ptaszyński

Year of publishment: 1996

Nakład: 3.000 egz.

Wydawca: Envirotech

Jest to pierwsza książka w języku polskim, prezentująca z dużą dokładnością przetwornice częstotliwości, omawiająca przykłady doboru i zastosowania przetwornic w konkretnych sytuacjach. To jedna z nielicznych pozycji wydawniczych, prezentujących użytkownikom fizyczne podstawy działania i budowy zaawansowanych technologicznie urządzeń, jakimi są przetwornice częstotliwości. W książce skoncentrowano się na przetwornicach przeznaczonych do napędów z trójfazowymi silnikami asynchronicznymi, które znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach techniki, między innymi w ciepłownictwie, wodociągach i oczyszczalniach ścieków oraz przemyśle spożywczym i chemicznym. W związku z powyższym, publikacja przeznaczona jest głównie dla służb energetycznych w zakładach przemysłowych, elektryków, automatyków i projektantów, zajmujących się automatyzacją procesów technologicznych. To ciekawa pozycja zarówno dla osób nie mających żadnego doświadczenia z przetwornicami, jak i dla fachowców. Autor książki to praktyk, który doświadczenie zawodowe nabył w firmie Envirotech.

View details

Title: Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska (1945 – 1995)

Author: praca zbiorowa

Year of publishment: 1995

Nakład: 3.000 egz.

Wydawca: Envirotech

Książka została wydana z okazji 50. rocznicy powstawania Wydziału Budownictwa Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej. Przedstawiono w niej historię, strukturę oraz osiągnięcia Wydziału oraz zaprezentowano funkcjonujące w ramach Wydziału instytuty: konstrukcji budowlanych, inżynierii lądowej, inżynierii środowiska oraz architektury i planowania przestrzennego. Zamieszczono ponadto wykaz wszystkich absolwentów Wydziału oraz zaprezentowano firmy z szeroko rozumianej branży budowlanej. Książka jest bogato ilustrowana zdjęciami aktualnymi oraz archiwalnymi. W albumie zamieszczono dowcipne karykatury znanych nauczycieli akademickich Wydziału, autorstwa Mariana Krzysztofiaka – pracownika Politechniki Poznańskiej.

View details

Title: Energooszczędne układy zaopatrzenia budynków w ciepło. Budowa i eksploatacja

Author: praca zbiorowa pod redakcją prof. dra hab. inż. Edwarda Szczechowiaka

Year of publishment: 1994 (wydanie I i wydanie II poprawione)

Nakład: 8.000 egz. (nakład łączny I i II wydania)

Wydawca: Envirotech

W książce przedstawiono systemy zaopatrzenia budynków w ciepło, od źródeł ciepła do jego odbiorników, czyli instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody. Szczególną uwagę zwrócono na nowoczesne rozwiązania, przyczyniające się do zmniejszenia zużycia energii cieplnej, schematy technologiczne i zagadnienia eksploatacyjne. Specjalny rozdział poświęcono urządzeniom wchodzącym w skład kotłowni olejowych i gazowych. Książka zwraca uwagę na budowę, zasady działania oraz dobór urządzeń i elementów układów. Rozważania na temat nowoczesnych rozwiązań w instalacjach centralnego ogrzewania i układach ciepłowniczych zilustrowane zostały przykładami urządzeń i armatury sprzedawanych przez Envirotech.
Książka została napisana przez pracowników firmy Envirotech. Publikacja zebrała wiele pozytywnych recenzji i cieszyła się ogromną popularnością, w efekcie czego wznowiono jej druk już po pół roku od pierwszego wydania.

View details