Oddanie do eksploatacji oczyszczalni ścieków w Antoniowie

20 marca 2024 roku miało miejsce uroczyste oddanie do eksploatacji obiektu zmodernizowanej i rozbudowanej oczyszczalni ścieków w Antoniowie. W obchodach wzięli udział przedstawiciele inwestora – Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Antoniowie, wykonawcy – firmy Envirotech oraz władz miejskich i wojewódzkich.

Efektem modernizacji oczyszczalni ścieków w Antoniowie są nowe budowle, zbiorniki, urządzenia technologiczne i kontrolne, które pozwalają optymalizować proces oczyszczania ścieków i zmniejszają udziału pracowników w pracach ryzykownych dla zdrowia. Dzięki przeprowadzonej inwestycji zwiększono wydajność oczyszczalni z 18,3 tys. RLM do 26,4 tys. RLM i tym samym dano możliwość podłączenia do systemu oczyszczania ścieków komunalnych nowych użytkowników.

Realizacja projektu modernizacji oczyszczalni jest odzwierciedleniem przyjętych przez władze gminy strategii w zakresie ochrony środowiska na terenie aglomeracji Ozimek i była możliwa dzięki wsparciu finansowemu ze strony Funduszu Spójności. Wartość końcowa inwestycji wyniosła ponad 37,5 mln zł.

Wygrany przetarg na zaprojektowanie, budowę i uruchomienie obiektu kogeneracyjnego i kotłowni gazowej na terenie Rybnika

Firma Envirotech wygrała nieograniczony przetarg publiczny na zaprojektowanie, budowę i uruchomienie obiektu kogeneracyjnego i kotłowni gazowej na terenie Rybnika, na działce przy ul. Kopalnianej, wraz z niezbędnymi robotami budowlanymi, dostawami i usługami. Inwestorem przedsięwzięcia jest spółka PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju.

Zadanie realizowane będzie do września 2025 roku w formule „Zaprojektuj, dostarcz i wybuduj pod klucz”. Jego zakres obejmie zaprojektowanie, wybudowanie i uruchomienie trzech obiektów kontenerowych: dwóch instalacji kogeneracyjnych wyposażonych w kompletną instalację odbioru ciepła, w tym ciepła ze spalin oraz kotłowni o mocy cieplnej 6,2 MW, wyposażonej w wodny kocioł gazowy, która będzie stanowić samodzielną instalację do produkcji energii cieplnej z paliwa gazowego.

Jednostki kontenerowe będą wykonane w taki sposób, aby możliwy był ich demontaż i przetransportowanie do innej lokalizacji. Każdy z obiektów kogeneracyjnych będzie wyposażony w silnik gazowy oraz we wszystkie niezbędne elementy infrastruktury technicznej i towarzyszącej i będzie współpracować z sąsiadującą kotłownią gazową w zakresie produkcji ciepła dla systemu ciepłowniczego i parametru stałego. Obiekty będą w maksymalnym stopniu zautomatyzowane dzięki wdrożeniu rozwiązań umożliwiających prowadzenie bezobsługowej eksploatacji instalacji w zakresie pracy silników gazowych, kotła gazowego oraz urządzeń przynależnych i powiązanych instalacji technologicznych. Zlecenie obejmuje także kompletne zagospodarowanie terenu wraz z zagospodarowaniem utworzonego przez byłego wykonawcę wykopu pod budynek kotłowni gazowej.

Inwestycja realizowana jest w ramach globalnego planu mającego na celu zabezpieczenie dostaw ciepła dla miasta Rybnika zakładającego, że podstawą produkcji ciepła będą układy kogeneracyjne wyposażone w silniki gazowe a kotły gazowe będą uzupełniały produkcję. Model techniczny tego projektu zakłada budowę rozproszonych, kontenerowych ciepłowni gazowych w sześciu różnych lokalizacjach na terenie Rybnika, które będą odrębnym, samodzielnym obiektem energetycznego spalania paliw, współpracującym z pozostałymi w celu zapewnienia dostaw ciepła do miejskiego systemu ciepłowniczego.

31. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy pod hasłem „Chcemy wygrać z sepsą! Gramy dla wszystkich – małych i dużych!”

Firma Envirotech bierze udział w Finale 31. Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, wspierając szlachetną inicjatywę jaką jest dofinansowanie polskiej służby zdrowia w walce z sepsą. Na licytację przekazała statuetkę Pawła Edmunda Strzeleckiego, najwybitniejszego polskiego podróżnika wszechczasów, wykonaną przez profesora dra hab. Wiesława Koronowskiego, wykładowcę na Uniwersytecie Artystycznym im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu, w oparciu o jego autorski projekt.

Przekazanie rzeźby stanowi jeden z celów Zarządu firmy Envirotech aby propagować pamięć o Pawle Edmundzie Strzeleckim i jego dokonania, gdyż jest on postacią zapomnianą i niedocenianą w Polsce, mimo uznania jakim cieszy się na całym świecie. Wybór przedmiotu na licytację nie był zatem przypadkowy, tym bardziej, że Sejm RP ustanowił rok 2023 rokiem Pawła Edmunda Strzeleckiego, honorując tym samym jego osiągnięcia w 150-tą rocznicę śmierci.

Rzeźbę można licytować na aukcjach WOŚP na portalu Allegro. Aukcja dostępna jest pod linkiem: Aukcja firmy Envirotech.

Odznaka honorowa „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego” dla firmy Envirotech

30 września 2022 roku, w Centrum Prasowym Międzynarodowych Targów Poznańskich, odbyła się uroczysta gala z okazji obchodów XXX-lecia Wielkopolskiej Izby Budownictwa. Gala została zorganizowana pod honorowym patronatem Prezydenta RP, a udział w niej wzięło wielu znamienitych gości, wśród których, oprócz przyjaciół i sympatyków Izby, znaleźli się min. Starosta Poznański, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, Senatorowie i Posłowie. Podczas spotkania miała miejsce dekoracja licznego grona osób odznaczeniami państwowymi, resortowymi, regionalnymi i izbowymi.

W gronie odznaczonych znalazła się firma Envirotech która, decyzją kapituły odznaki honorowej „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego” oraz uchwałą zarządu województwa wielkopolskiego, została wyróżniona odznaką honorową „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego”, w wyrazie uznania za wybitny wkład w rozwój gospodarczy, naukowy, kulturalny i społeczny regionu.

Natomiast dr Eugeniusz Klaczyński, pełniący w firmie Envirotech funkcję dyrektora ds. kontraktów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, został odznaczony na mocy decyzji Minister Rozwoju i Technologii z 6 września 2022 roku odznaką „Za zasługi dla budownictwa”, przyznawaną osobom, które wyjątkowo sumienne wykonują obowiązki wynikające z pracy w budownictwie przez minimum 20 lat.

Aktualizacja z 20.12.2022 r.:
Więcej informacji o wyróżnieniach znajduje się w aktualnościach WIB nr 49 (grudzień 2022) w artykułach: Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego oraz Odznaki Ministerialne na Gali Trzydziestolecia.

Envirotech członkiem Mazowieckiego Klastra ICT

Na mocy deklaracji przystąpienia do porozumienia o współpracy firma Envirotech od dnia 8 grudnia 2021 roku jest członkiem Mazowieckiego Klastra ICT.

Mazowiecki Klaster ICT jest akceleratorem innowacyjnych projektów oraz łącznikiem rozproszonych zespołów. Obecnie łączy ze sobą 9 instytutów naukowo-badawczych oraz 6 renomowanych polskich uczelni wyższych i 3 fundusze inwestycyjne. Zrzesza również ponad 400 przedsiębiorstw pochodzących zarówno z sektora MŚP, jak i dużych przedsiębiorstw oraz instytucji otoczenia biznesu.

Misją Mazowieckiego Klastra ICT jest wywarcie pozytywnego wpływu na kraj i region w obszarze ekonomicznym, gospodarczym i społecznym poprzez ciągłe tworzenie i zarządzanie innowacjami.

Strategia Mazowieckiego Klastra ICT stawia na pierwszym miejscu wzrost przedsiębiorczości i konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorców. Realizacja tego celu odbywa się za pośrednictwem wspólnych projektów badawczych, wdrożeniowych i inwestycyjnych, w ramach których oferowane jest wsparcie dla członków klastra w dostępie do finansowania. Obecnie klaster angażuje się w projekty z zakresu nowoczesnej ekologii, energetyki w tym OZE, których celem jest rezygnacja z niezdrowej energii na rzecz odnawialnych źródeł i energetyki rozproszonej.

Mazowiecki Klaster ICT posiada status Krajowego Klastra Kluczowego co oznacza, że ma istotne znaczenie dla gospodarki Polski oraz jej wysokiej konkurencyjności.