Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Ścinawce Dolnej

Pod koniec sierpnia firma Envirotech zakończyła realizację kontraktu wykonawczego pn.” Rozbudowa obiektów gospodarki osadowej oraz montaż paneli słonecznych na terenie oczyszczalni ścieków w Ścinawce Dolnej” o wartości 19,5 mln zł. Inwestycja wykonywana była na zlecenie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Nowej Rudzie. Budowa nowych obiektów rozpoczęła się w kwietniu 2018 roku i swoim zakresem obejmowała m.in.:
• roboty budowlane hali kompostowni wraz z systemem wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
• roboty budowlane magazynu słomy i magazynu osadu,
• dostawę i montaż systemu kompostowania osadów w postaci 4 bębnów kompostujących wraz z systemem odwadniania osadu i rozdrabniania słomy,
• dostawę i montaż systemu dezodoryzacji,
• automatyzację i wizualizację procesu kompostowania,
• przygotowanie do eksploatacji,
• uruchomienie systemu wraz z kompleksowym szkoleniem obsługi.

Inwestycja miała na celu m.in. zagospodarowanie osadów poprzez ich kompostowanie i dalsze wykorzystanie do celów rolniczych.
Przewidywana wydajność każdej z czterech zainstalowanych jednostek bębnów kompostujących to ok. 3000 m3 osadów rocznie.