Modernizacja oczyszczalni ścieków w Legnicy

Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji – osadniki

10 października 2017 roku firma Envirotech podpisała umowę z Legnickim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji na realizację robót budowlanych dla zadania pt. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Legnicy w części ściekowej”. Kwota robót objętych tym zamówieniem wynosi blisko 20 mln złotych. Inwestycja współfinansowana jest z funduszy europejskich, w ramach programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Zadanie polegać będzie na modernizacji czynnej oczyszczalni ścieków o przepustowości średniodobowej 35 000 m3/d w celu usprawnienia procesów technologicznych w części mechanicznej oczyszczalni. W ramach zlecenia zostaną wybudowane nowe obiekty (punkt przyjmowania wozów specjalistycznych, dwa biofiltry powietrza złowonnego, pompownia flotatu, rurociągi technologiczne, sieci elektryczne i akpia) oraz przebudowane już istniejące tj. budynek krat, piaskownik, osadniki wstępne, komory technologiczne i kompresorownia. Do nowych rozwiązań zostaną też dostosowane Istniejące rurociągi, sieci elektryczne i akpia oraz drogi. Przedmiotowe zadanie inwestycyjne jest bardzo trudne ze względu na konieczność zapewnienia stabilnego procesu oczyszczania ścieków przy jednoczesnym prowadzeniu robót na obiektach czynnych.
Zakończenie prac planowane jest na październik 2019 roku, a całość robót realizowana będzie w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC.