Odznaka honorowa „Za zasługi dla Energetyki” oraz złota odznaka IGCP dla firmy Envirotech

W minionym tygodniu Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie (IGCP), której firma Envirotech jest członkiem od wielu lat, obchodziła ćwierćwiecze swojej działalności. Z tej okazji, 16 maja br., w Hotelu Airport Okęcie w Warszawie odbyła się Gala Jubileuszowa, na którą Zarząd IGCP zaprosił wielu znamienitych gości, w tym przedstawicieli: Ministerstwa Energii, Prezydenta RP, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) oraz organizacji branżowych współpracujących z Izbą, mediów branżowych i świata nauki.

W trakcie Gali uhonorowani zostali twórcy oraz długoletni działacze Izby, w tym firma Envirotech, która została dwukrotnie wyróżniona. Na uroczystości firmę reprezentował jej założyciel – prezes zarządu Janusz Tomaszkiewicz, który z rąk Wiceministra Energii Tadeusza Skobla otrzymał zaszczytne odznaczenie – odznakę honorową „Za zasługi dla Energetyki”, natomiast od Zarządu Izby reprezentowanego przez byłych, wieloletnich przewodniczących Rady Izby, przyjął złotą odznaką IGCP.

Odznaka „Za zasługi dla Energetyki” to polskie resortowe odznaczenie cywilne, honorowe wyróżnienie, ustanowione rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2001 roku. Nadaje się je pracownikom energetyki, członkom organizacji zawodowych i społecznych oraz innym osobom fizycznym, w tym cudzoziemcom, za szczególne osiągnięcia w zakresie nowych rozwiązań technicznych, prac badawczych, we wdrażaniu najnowszych osiągnięć techniki światowej i produkcji urządzeń energetycznych.

Złota odznaka IGCP przyznawana jest członkom Izby, którzy od co najmniej 15 lat piastują funkcje na stanowisku prezesa lub dyrektora przedsiębiorstwa oraz długoletnim pracownikom Izby za zaangażowanie i działalność na rzecz Izby oraz rozwoju ciepłownictwa w Polsce.

Wyróżnienia przyznane firmie Envirotech dowodzą, że przedsiębiorstwo cieszy się w środowisku ciepłowniczym dużym prestiżem i uznaniem, co potwierdza wysoką jakość świadczonych przez firmę usług oraz profesjonalizm jej pracowników.