Odznaka honorowa „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego” dla firmy Envirotech

30 września 2022 roku, w Centrum Prasowym Międzynarodowych Targów Poznańskich, odbyła się uroczysta gala z okazji obchodów XXX-lecia Wielkopolskiej Izby Budownictwa. Gala została zorganizowana pod honorowym patronatem Prezydenta RP, a udział w niej wzięło wielu znamienitych gości, wśród których, oprócz przyjaciół i sympatyków Izby, znaleźli się min. Starosta Poznański, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, Senatorowie i Posłowie. Podczas spotkania miała miejsce dekoracja licznego grona osób odznaczeniami państwowymi, resortowymi, regionalnymi i izbowymi.

W gronie odznaczonych znalazła się firma Envirotech która, decyzją kapituły odznaki honorowej „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego” oraz uchwałą zarządu województwa wielkopolskiego, została wyróżniona odznaką honorową „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego”, w wyrazie uznania za wybitny wkład w rozwój gospodarczy, naukowy, kulturalny i społeczny regionu.

Natomiast dr Eugeniusz Klaczyński, pełniący w firmie Envirotech funkcję dyrektora ds. kontraktów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, został odznaczony na mocy decyzji Minister Rozwoju i Technologii z 6 września 2022 roku odznaką „Za zasługi dla budownictwa”, przyznawaną osobom, które wyjątkowo sumienne wykonują obowiązki wynikające z pracy w budownictwie przez minimum 20 lat.

Aktualizacja z 20.12.2022 r.:
Więcej informacji o wyróżnieniach znajduje się w aktualnościach WIB nr 49 (grudzień 2022) w artykułach: Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego oraz Odznaki Ministerialne na Gali Trzydziestolecia.