Przystąpienie Envirotechu do Wielkopolskiej Izby Budownctwa

Uchwałą Rady Wielkopolskiej Izby Budownictwa (WIB), na posiedzeniu w dniu 29 maja 2019 roku, firma Envirotech została przyjęta w poczet członków.

Wielkopolska Izba Budownictwa jest największą regionalną organizacją samorządu gospodarczego w Polsce, reprezentującą interesy przedsiębiorstw z województwa wielkopolskiego i regionów sąsiednich, zajmujących się budownictwem – biur i pracowni projektowych, przedsiębiorstw ogólnobudowlanych i specjalistycznych, producentów i firm handlujących materiałami budowlanymi, spółdzielni mieszkaniowych, zawodowych inwestorów oraz innych przedsiębiorców bezpośrednio lub pośrednio biorących udział w procesie budowlanym. Stanowisko Prezesa Zarządu WIB piastuje dr inż. Zenon Kierczyński.