Umowa z Gminą Santok na budowę sieci kanalizacji podciśnieniowej w miejscowości Lipki Wielkie

Gmina Santok – herb

W dniu wczorajszym konsorcjum firm Wuprinż oraz Envirotech z Poznania podpisało umowę z Gminą Santok na realizację robót budowlanych związanych z budową sieci kanalizacji podciśnieniowej w miejscowości Lipki Wielkie. W ramach robót zostanie wykonana kanalizacja podciśnieniowa wraz ze stacją podciśnieniową oraz kompletnym systemem monitoringu. Zakończenie prac planowane jest na 30 września 2018 roku.

 

Wartość robót objętych zamówieniem wynosi ponad 8 milionów złotych. Inwestycja będzie dofinansowana w kwocie 2 milionów złotych przez Unię Europejską z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

W ramach prac firma Envirotech, jako wieloletni dostawca urządzeń i technologii kanalizacji podciśnieniowej, będzie odpowiedzialna za dostawę urządzeń firmy Aqseptence Group (dawniej Roediger Vacuum), budowę stacji podciśnieniowej oraz uruchomienie całego nowego systemu kanalizacji.