Wygrany przetarg na zaprojektowanie, budowę i uruchomienie obiektu kogeneracyjnego i kotłowni gazowej na terenie Rybnika

Firma Envirotech wygrała nieograniczony przetarg publiczny na zaprojektowanie, budowę i uruchomienie obiektu kogeneracyjnego i kotłowni gazowej na terenie Rybnika, na działce przy ul. Kopalnianej, wraz z niezbędnymi robotami budowlanymi, dostawami i usługami. Inwestorem przedsięwzięcia jest spółka PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju.

Zadanie realizowane będzie do września 2025 roku w formule „Zaprojektuj, dostarcz i wybuduj pod klucz”. Jego zakres obejmie zaprojektowanie, wybudowanie i uruchomienie trzech obiektów kontenerowych: dwóch instalacji kogeneracyjnych wyposażonych w kompletną instalację odbioru ciepła, w tym ciepła ze spalin oraz kotłowni o mocy cieplnej 6,2 MW, wyposażonej w wodny kocioł gazowy, która będzie stanowić samodzielną instalację do produkcji energii cieplnej z paliwa gazowego.

Jednostki kontenerowe będą wykonane w taki sposób, aby możliwy był ich demontaż i przetransportowanie do innej lokalizacji. Każdy z obiektów kogeneracyjnych będzie wyposażony w silnik gazowy oraz we wszystkie niezbędne elementy infrastruktury technicznej i towarzyszącej i będzie współpracować z sąsiadującą kotłownią gazową w zakresie produkcji ciepła dla systemu ciepłowniczego i parametru stałego. Obiekty będą w maksymalnym stopniu zautomatyzowane dzięki wdrożeniu rozwiązań umożliwiających prowadzenie bezobsługowej eksploatacji instalacji w zakresie pracy silników gazowych, kotła gazowego oraz urządzeń przynależnych i powiązanych instalacji technologicznych. Zlecenie obejmuje także kompletne zagospodarowanie terenu wraz z zagospodarowaniem utworzonego przez byłego wykonawcę wykopu pod budynek kotłowni gazowej.

Inwestycja realizowana jest w ramach globalnego planu mającego na celu zabezpieczenie dostaw ciepła dla miasta Rybnika zakładającego, że podstawą produkcji ciepła będą układy kogeneracyjne wyposażone w silniki gazowe a kotły gazowe będą uzupełniały produkcję. Model techniczny tego projektu zakłada budowę rozproszonych, kontenerowych ciepłowni gazowych w sześciu różnych lokalizacjach na terenie Rybnika, które będą odrębnym, samodzielnym obiektem energetycznego spalania paliw, współpracującym z pozostałymi w celu zapewnienia dostaw ciepła do miejskiego systemu ciepłowniczego.