Węzły cieplne

Uwzględniając indywidualne potrzeby klientów, Envirotech projektuje i realizuje wodne lub parowe węzły cieplne o mocy od kilkudziesięciu kW do kilku MW, w różnych wariantach wykonania (indywidualne i grupowe, jedno- lub wielofunkcyjne, kompaktowe lub klasyczne, sterowane autonomicznie lub pracujące w ramach centralnego systemu sterowania i nadzoru).

Dzięki stosowaniu nowoczesnych technologii, firma gwarantuje klientom układy dostarczające wymaganą ilość energii cieplnej, zapewniające jej właściwą transformację i wykorzystanie, charakteryzujące się wysoką sprawnością, niewielkimi stratami ciepła i małymi oporami przepływu. Większość robót realizuje w systemie ciągłym, tzn. przy zachowaniu dostawy ciepła do odbiorcy. Oferta usługowa firmy w zakresie węzłów cieplnych obejmuje:

  • zamianę węzłów hydroelewatorowych na węzły wymiennikowe lub na węzły zmieszania pompowego,
  • modernizację węzłów parowo-wodnych,
  • wymianę wymienników rurowych na wysokosprawne wymienniki płytowe,
  • montaż automatyki sterującej,
  • zamianę otwartego systemu zabezpieczania instalacji grzewczej na system zamknięty,
  • wymianę pomp dławnicowych na bezdławnicowe wraz z układami płynnej regulacji ich wydajności i
  • wysokości podnoszenia,
  • odzysk ciepła z instalacji kondensatu,
  • dobór, montaż i uruchomienie wodomierzy i liczników ciepła,
  • monitoring i telemetrię pracy węzła.

 

Lista referencyjna klientów

Złoty Instalator za wzorowe kompleksowe wykonawstwo węzłów i instalacji grzewczych