Komunalne oczyszczalnie ścieków. Podstawy projektowania i eksploatacji
 
Autor: dr Eugeniusz Klaczyński
Rok wydania: 2016
Wydawnictwo: Envirotech sp. z o.o.
Książka przedstawia procesy technologiczne wykorzystywane w oczyszczaniu ścieków komunalnych. Opisuje podstawowe mechanizmy fizykochemiczne i charakterystyczne parametry technologiczne istotne przy projektowaniu oraz właściwej eksploatacji urządzeń i obiektów. Dedykowana jest przede wszystkim eksploatatorom i operatorom komunalnych oczyszczalni ścieków, odpowiedzialnym za ochronę środowiska, pracownikom administracji samorządowej, jak również projektantom i studentom zainteresowanym technologią i doświadczeniami z eksploatacji oczyszczalni ścieków komunalnych. Publikacja, napisana przez technologa i praktyka z wieloletnim doświadczeniem, przedstawia najczęściej spotykane w krajowych oczyszczalniach komunalnych procesy technologiczne wykorzystywane w mechaniczno-biologicznym oczyszczaniu ścieków. Prezentowane w niej przykłady są wynikiem obserwacji, analiz i badań w zakresie oczyszczania ścieków, prowadzonych przez autora w trakcie jego pracy w Śremskich Wodociągach (dawniej: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Śremie) oraz doświadczeń nabytych w firmie Envirotech. W publikacji autor zwrócił szczególną uwagę na problemy eksploatacyjne i zagrożenia wynikające z braku elastyczności instalacji na zmieniające się ilości i ładunki zanieczyszczeń w ściekach dopływających do oczyszczalni komunalnych, a skomplikowane zagadnienia techniczne opisał w sposób przystępny, podając dużo praktycznych przykładów.